ความปลอดภัยในฟาร์มและการใช้ยานพาหนะบนถนนสาธารณะ

Online Banking Internet Finance E-Commerce

การใช้สารกำจัดศัตรูพืชไม่ได้เป็นเพียงการฉีดพ่นลงบนต้นไม้หรือต้นไม้เท่านั้นการใช้สารกำจัดศัตรูพืชมักเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากที่จัดการกับสารกำจัดศัตรูพืชในแต่ละช่วงเวลา จดทะเบียนบริษัท  การจัดการดังกล่าวอาจรวมถึงการขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชการผสมสารเหล่านี้การบรรทุกลงในยานพาหนะหรือเครื่องพ่นสารเคมีเฉพาะและในการใช้สถานที่ทดสอบไปยังพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ฟาร์มและธุรกิจการเกษตรส่วนใหญ่ใช้ยานพาหนะประเภทต่างๆมากมายตั้งแต่รถแทรกเตอร์รถเกี่ยวข้าวไปจนถึงรถเอทีวีไปจนถึงอุปกรณ์ก่อสร้างประเภทต่างๆ

นอกจากนี้ยานพาหนะเพื่อการเกษตรจำนวนมากยังใช้รถพ่วงประเภทต่างๆเพื่อบรรทุกและขนย้ายสิ่งของทั้งภายในฟาร์มหรือเขตธุรกิจการเกษตรซึ่งอาจตัดกับทางหลวงสาธารณะได้เช่นกัน

นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องปกติที่ผู้คนในฟาร์มจะใช้ยานยนต์และรถพ่วงประเภทต่างๆเพื่อขนส่งเครื่องจักรกลการเกษตรชิ้นอื่น ๆ บนที่ดินและทางหลวงสาธารณะเช่นกัน

พื้นที่ของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรบนทางหลวงสาธารณะนี้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากโดยปกติแล้วจะมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและการบรรทุกบนทางหลวงสาธารณะตลอดจนข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับอายุของผู้ที่สามารถขับรถได้ ยานพาหนะบนทางหลวงดังกล่าว

ค่อนข้างเป็นไปได้ที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงสาธารณะจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะเหล่านี้ในฟาร์มหรือธุรกิจการเกษตร

กฎระเบียบทั้งหมดจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับที่ตั้งของฟาร์มหรือธุรกิจการเกษตร แต่มีประเด็นสำคัญหลายประการที่สามารถเน้นได้และในกรณีที่ต้องการข้อมูลเฉพาะ

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าหน่วยงานท้องถิ่นต่อไปนี้หมายถึงอะไรโดยทางหลวงสาธารณะ แม้ว่าอาจดูเหมือนชัดเจนสำหรับทุกคนที่ใช้ยานยนต์ทั่วไป แต่ทางหลวงบอกว่าอาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันในแง่ของประเภทของยานพาหนะที่อนุญาตให้ใช้

แม้ว่าถนนสาธารณะส่วนใหญ่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ แต่ก็มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับประเภทของยานพาหนะที่สามารถใช้ได้และเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของผู้ที่สามารถขับขี่ยานพาหนะใด ๆ บนถนนเหล่านี้ได้

ประเด็นเฉพาะอย่างหนึ่งที่ต้องชี้แจงคืออายุที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรบนทางหลวงสาธารณะได้

ในการใช้ยานยนต์บนทางหลวงสาธารณะหน่วยงานท้องถิ่นจะมอบหมายอายุที่เฉพาะเจาะจง มีแนวโน้มว่าคนที่มีอายุต่ำกว่าวัยรุ่นตอนปลายมักจะใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกและอาจต้องการใช้เครื่องจักรดังกล่าวบนทางหลวงสาธารณะเช่นกัน

หน่วยงานในพื้นที่มักจะรับรู้ว่านี่เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นฉันมีมาตราบางอย่างที่ระบุประเภทของยานพาหนะที่อาจถูกขับเคลื่อนโดยคนในช่วงอายุหนึ่ง ๆ มีความเป็นไปได้ที่จะมีความแตกต่างระหว่างทางหลวงสาธารณะปกติและทางหลวงสาธารณะที่ตัดพื้นที่ฟาร์มหรือพื้นที่ธุรกิจซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเดินทางที่เล็กกว่ามาก

รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรมักบรรทุกสิ่งของจำนวนมากซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายที่แท้จริงต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น อันตรายเหล่านี้อาจเป็นเพราะขนาดของน้ำหนักบรรทุกเองหรือบ่อยครั้งเป็นเพราะขนาดของน้ำหนักบรรทุกและยานพาหนะต้องเดินทางด้วยความเร็วที่ช้ามากซึ่งมักก่อให้เกิดความแออัดและความยุ่งยากกับผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

อุปกรณ์ในฟาร์มอาจมีข้อกำหนดเฉพาะโดยอาศัยกฎหมายเกี่ยวกับระบบเบรกกันชนกระจกแตรและไฟ ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกทุกประเภทจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถพ่วงที่ใช้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลที่ทำงานได้เต็มรูปแบบตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด

การใช้โซ่นิรภัยไม่เพียง แต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเท่านั้น แต่ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายอีกด้วย น้ำหนักบรรทุกทั้งหมดอาจมีความเสี่ยงผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น ๆ อีก 2 รายไม่ว่าจะเป็นเพราะพวกเขาสามารถลงรายการและตกลงไปยังผู้ใช้รายอื่นหรือทำให้กำลังและความสามารถในการขับขี่ของยานพาหนะที่ดึงพวกเขาเสียไป ดังนั้นโหลดควรกินอย่างปลอดภัยและได้รับการตรวจสอบไม่เพียง แต่ในช่วงเริ่มต้นของการเดินทาง แต่ในช่วงเวลาที่ไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งเนื้อหาเว็บฟรีเมื่อทำได้อย่างปลอดภัย

ที่มา: บทความฟรีจาก ArticlesFactory.com
เกี่ยวกับผู้แต่ง

Peter Main เป็นนักข่าวอิสระที่เชี่ยวชาญในการเขียนเกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องจักรในฟาร์มโดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษไปที่ผู้ผลิตที่จัดหารถแทรกเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเช่น Kubota BX 2200 และ Kubota L3301