ความปลอดภัยในฟาร์มและการดูแลทำความสะอาด – สถานที่ทำงาน

crop-businessman-using-tablet-table_1098-20059

การจัดเก็บมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในระดับที่ใช้งานได้จริงและยังมีทัศนคติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดูแลทำความสะอาดที่ดีอีกด้วย สำนวนเก่า จิตใจที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้กับพื้นที่นี้เป็นอย่างมาก หากพื้นที่ดูไม่เป็นระเบียบ ก็มีแนวโน้มว่าจะมีแนวทางปฏิบัติหลายอย่างที่อาจถือว่าไม่ปลอดภัยหรือเลอะเทอะ ซึ่งท้ายที่สุดอาจนำไปสู่อันตรายและความเสี่ยงมากขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของการดูแลทำความสะอาดที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มหรือการดำเนินการทางการเกษตร การโพสต์จากแขก มีหลายหัวข้อที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ประการแรกคือสิ่งที่มักเรียกกันว่าความเพียงพอของสถานที่ทำงาน นี่หมายความว่าเป็นสิ่งสำคัญจริงๆรับจดทะเบียนบริษัท ที่สถานที่ทำงานที่เคยถูกกำหนดให้มีองค์ประกอบบางอย่างที่ทำให้สามารถรักษาความปลอดภัยได้

ขั้นแรกคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเดินและทางเดินทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานกว้างและสูงเพียงพอเพื่อให้ผู้คนสามารถเคลื่อนผ่านได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะด้วยตัวเองหรือกับเพื่อนร่วมงาน หรือเมื่อบรรทุกหรือขนส่งเครื่องจักรดังกล่าว

จำเป็นต้องมีการจัดแสงที่เหมาะสมและปลอดภัยทั่วทั้งสถานที่ทำงาน โดยมีการจัดเตรียมสำรองหากไฟดับด้วยเหตุผลใดก็ตาม พนักงานควรตระหนักถึงความจำเป็นในการให้แสงสว่างฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจขัดขวางการใช้ไฟฟ้าในสถานที่ทำงานแห่งนี้

การระบายอากาศก็มีความสำคัญเช่นกัน อาคารฟาร์มหลายแห่งและพื้นที่เกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องมีการใช้งานที่แตกต่างกัน และอาจรวมถึงการจัดเก็บสารเคมีบางชนิด อาหารสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ในฟาร์มที่มีศักยภาพอื่นๆ การระบายอากาศที่ดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ประเภทของพื้นที่เกี่ยวข้องในที่ทำงานก็มีความสำคัญเช่นกัน จำเป็นต้องมีพื้นกันลื่นและการพูดจาโผงผางทั่วอาคารเพื่อให้ผู้ที่กำลังเคลื่อนย้ายหรือบรรทุกเครื่องจักรสามารถทำได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกลัวว่าจะล้มหรือลื่นไถลของวัสดุใด ๆ หรืออาจบรรทุกได้

สถานที่ทำงานจำนวนหนึ่งอาจมีขอบแหลมที่มองเห็นได้หรือซ่อนไว้เล็กน้อย เป็นข้อกำหนดพื้นฐานของสถานที่ทำงานทั้งหมดที่ประตูหรือกรอบหรือโต๊ะหรือโครงสร้างในที่ทำงานที่มีขอบแหลมคมจำเป็นต้องตัดออก แค่รู้ว่ามีมันยังไม่ดีพอ

คมกริบและกลายเป็นอาวุธอันตรายอย่างง่ายดายในไม่กี่วินาที หากมีคนฟุ้งซ่านหรือไม่สนใจและเป็นความเสี่ยงที่สามารถระบุได้ง่ายและควรจัดการก่อนสำหรับอันตรายใดๆ อาจเกิดจากมัน

สถานที่ทำงานที่ดีจำเป็นต้องมีป้ายประชาสัมพันธ์จำนวนมาก โดยหนึ่งในนั้นต้องมีทิศทางที่ชัดเจนและมองเห็นได้ รวมถึงทางเข้าและทางออกของสถานที่ทำงานทั้งหมด ส่วนหนึ่งเพื่อให้มีเวิร์กโฟลว์ที่ดีของผู้คนทั่วทั้งสถานที่ แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยจากอัคคีภัยด้วย

ในกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดทุกประเภท ประชาชนต้องมีเส้นทางที่ชัดเจนและปฏิบัติตามอย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องหยุดและคิดหรือพูดคุยหรืออ่านป้าย

ฟาร์มหลายแห่งจะใช้รอกในส่วนต่างๆ ของอาคารต่างๆ ทั่วทั้งสถานที่ และสิ่งสำคัญคือต้องรักษาสภาพการทำงานที่ดี ไม่ควรที่จะค้นพบโดยฉับพลันว่ารอกไม่ได้เข้ารับบริการหรือดูแลรักษาอย่างถูกต้องในเวลาที่ต้องการใช้งาน ควรมีโปรโตคอลเฉพาะสำหรับรอกที่แสดงว่าได้รับการซ่อมบำรุงและโดยใคร

สุดท้ายนี้ พื้นที่ที่สำคัญที่สุดในหลาย ๆ ด้านคือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดเตรียมห้องสุขาและอ่างล้างมือไว้ทั้งหมด รักษาความสะอาด และอยู่ในสภาพที่ถูกสุขอนามัยที่เหมาะสมอยู่เสมอ