shutterstock_492130867
ได้รับการรับรอง pre-owned ค้ำประกันรถยนต์มากขึ้น

คุณกำลังมองหาซื้อรถใหม่ในราคาที่ต่ำ คุณได้ยินเกี่ยวกับรถที่ได้รับการรับรอง pre-owned? มันสามารถใช้ได้ในราคาที่ต่ำโดยไม่ต้องประนีประนอมใด ๆ กับคุณภาพ ซื้อรถที่ได้รับการรับรอง pre-owned และได้รับประโยชน์ทั้งหมดของรถใหม่ มันจะช่วยให้คุณมีปังมากขึ้นสำหรับ bucks ของคุณ กับประชากรที่เพิ่มขึ้นของภาคเครียดมากที่สุดในโลกของวันนี้คือการขนส่ง เนื่องจากเหตุผลเช่นสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนและความล่าช้าที่ไม่คาดคิดคุณไม่สามารถพึ่งพาการขนส่งสาธารณะ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะซื้อรถสำหรับการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีก ท่ามกลางตัวเลือกที่แตกต่างกันสิ่งที่ชนิดของรถที่คุณจะต้องการเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณของคุณหรือไม่ โดยไม่ต้องสงสัยหนึ่งควรไปสำหรับรถที่ได้รับการรับรอง pre-owned ความจำเป็นของการเป็นเจ้าของรถยนต์และงบประมาณที่ จำกัด ได้ช่วยอวดรับรอง pre-owned ธุรกิจรถยนต์ในอเมริกา คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของรถที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรับรองมัน พลัสจะดึงดูดสิทธิประโยชน์พิเศษและข้อเสนอที่คุณไม่สนุกเมื่อคุณซื้อรถที่ใช้ตามปกติ นี่คือบางส่วนของเหตุผลที่ว่าทำไมเลือกรถที่ได้รับการรับรอง pre-owned กว่ารถที่ใช้ตามปกติรับประกันปังมากขึ้นสำหรับ bucks คุณ: คุณจะได้รับรถคุณภาพดีที่สุด รถที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดมีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นได้รับการรับรอง pre-owned รถ เหตุผลง่ายๆก็คือเจ้ามือไม่ต้องการที่จะใช้จ่าย bucks พิเศษในการบำรุงรักษาและการปรับสภาพของยานพาหนะ ดังนั้นเขาเลือกรถที่อยู่ในสภาพที่ดี ได้รับการรับรองรถ pre-owned จริงไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาใด ๆ ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นคุณไม่ควรกังวลเกี่ยวกับอะไร ตรวจสอบอย่างละเอียดของรถ ก่อนที่จะได้รับการรับรองรถตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบสายฟ้าของรถทุกครั้งเพื่อหาข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เมื่อเจ้ามือบันทึกทุกความผิดพลาดที่เขา reconditions รถ ความพึงพอใจเมื่อเขาขอรับรองว่ามันเป็นรถที่ได้รับการรับรอง pre-owned ประโยชน์หลักของการซื้อรถดังกล่าวคือการที่คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ทุกปัญหาใหญ่หรือรายย่อย ขยายการรับประกัน ตั้งแต่ตัวแทนจำหน่ายปรับสภาพรถที่พวกเขายังคงตึงเครียดฟรีเกี่ยวกับคุณภาพของรถ เนื่องจากเหตุผลเดียวกันกับที่พวกเขาให้ขยายการรับประกันให้กับผู้ซื้อรถ […]

Read More →
2016-05-19-1463647608-1254725-business
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ

การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ แนวคิดการสร้าง ความยั่งยืนขององค์กร (corporate sustainability) เป็นกระบวนทัศน์ที่สำคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดนี้เสนอว่า การเติบโตและผลกำไร (corporate growth and profitability) ขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ แต่ขณะเดียวกัน หากจะให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างยั่งยืน ธุรกิจจำเป็นต้องมีเป้าหมายเชิงสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย (sustainable development) เป้าหมายดังกล่าว เช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อม การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการกระจายรายได้ เป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องไม่ส่งผลร้ายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อไป กิจกรรมของธุรกิจนั้นคำนึงถึงการกระจายผลประโยชน์แก่คนในสังคมอย่างเสมอภาคกัน (fairness) กิจกรรมของธุรกิจนั้นต้องมีส่วนส่งเสริมสภาวะความเป็นอยู่ที่ดี (wellbeing) ของคนในสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม หากกล่าวเจาะจงถึงกลุ่มคนในสังคมที่ธุรกิจควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยตรง คนกลุ่มนี้ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ (stakeholders) ยิ่งธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการสร้างความเชื่อถือไว้ใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน และการมีส่วนร่วม ได้มากเท่าใด ธุรกิจนั้นก็จะยิ่งได้รับการยอมรับจากสังคมและจะสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้คือผู้ที่สามารถสร้างผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ หรือผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงจากธุรกิจนั้น ซึ่งครอบคลุมไม่เพียงแต่ผู้ถือหุ้น แต่รวมถึงพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าต่าง ๆ รวมตลอดจนถึง ชุมชนที่อยู่แวดล้อมที่ตั้งของธุรกิจนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอาจจะมีเป้าหมาย ความต้องการ […]

Read More →